Εγγύηση

[ux_image id=”2023″]

[gap]

Εγγύηση

Η εγγύηση της Casa Dell Arredo ισχύει για τυχόν προβλήματα στον σκελετό του καναπέ. O χρόνος διάρκειας της εγγύησης είναι 5 χρόνια και ισχύει από την ημερομηνία αγοράς.

H εγγύηση ΔΕΝ ισχύει για προβλήματα που δημιουργήθηκαν από κακή / λανθασμένη χρήση η συντήρηση.
Επίσης ΔΕΝ ισχύει για προβλήματα που δημιουργήθηκαν από εξωτερικούς παράγοντες (ήλιο, υγρασία, κλπ)

Στην περίπτωση προβλήματος που καλύπτεται από την εγγύηση η εταιρεία αναλαμβάνει κατά την κρίση της να αντικαταστήσει η να επισκευάσει το προϊόν.

Στην περίπτωση βλάβης που δεν καλύπτεται, η εταιρεία μπορεί να αναλάβει την επισκευή με χαμηλό κόστος, μετά από συνεννόηση με τον πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση το κόστος μεταφοράς από και προς το εργοστάσιο ή το κατάστημα βαρύνει τον πελάτη